Stipendier för miljoner

View of Acropolis from Lykavittos hill - highest point of AthensFör frilansar i mediebranschen finns det stora möjligheter att få stipendier – för allt från studier i franska till rekreationsresor till Aten.
Årligen delas det ut flera miljoner kronor.

I Sverige finns det cirka 50 000 fonder och stiftelser, varav flera är inriktade på att uppmuntra och stimulera reportrar, författare, fotografer, illustratörer, formgivare och andra som arbetar i mediesektorn.
Några av fonderna och stiftelserna är mycket kända och får årligen ta emot ett stort antal ansökningar, andra är betydligt mer anonyma. Det sista gäller inte sällan många lokala fonder. De kräver dock ofta av sökande att de antingen är verksamma i kommunen eller är född i den för att de ska vara aktuella som stipendiater.
Till det ska läggas alla organisationer, föreningar och myndigheter med egna stipendier till personer som är verksamma i eller i anslutning till kultur- och mediesektorn.
Innan du söker ett stipendium bör du fråga dig själv varför. Vilket behov hos dig är det du vill tillgodose och är det ett behov som till exempel en stiftelse eller organisation kan tänkas vilja stödja? I sådana fall vilken eller vilka?
Det är ju inte nödvändigt att det just är Journalistförbundets vidareutbildningsstipendier som måste täcka dina utgifter för en kurs i exempelvis arkivsökning, tyska eller redigering. Kanske kan du lika gärna få medel ur en lokal stipendiefond i kommunen där du bor eller är uppvuxen.
Oftast är det mest effektivt att söka flera stipendier samtidigt. Innan du skickar in en ansökan bör du ta reda på om du är behörig att söka det aktuella stipendiet, att du verkligen uppfyller kraven. Försök också sätta dig in i hur stipendienämnden resonerar, vad den tycker är viktigt och vilka krav den ställer på stipendiaterna och deras ansökningar.
Är det något som du tycker är oklart är det en bra idé att ta kontakt med nämnden och fråga.
Lägg tid på att skriva en bra, detaljerad och konkret ansökan. Se till att din föreslagna budget är rimlig och förankrad i verkligheten.

Läs mer om stipendier i Frilanshandboken.

 

Stipendier du kan söka

Här är några exempel på stipendier som delas ut till journalister, författare, fotografer, översättare och andra i kultur- och mediebranschen.

Svenska Journalistförbundet
sjf.se/medlemskapet/journalistforbundets-stipendier
Årligen delar Svenska Journalistförbundet (SJF) ut ett stort antal stipendier som i huvudsak finansieras av de kollektiva upphovsrättsersättningar som förbundet får från Bonus Presskopia. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsskyddat material.
• Språkstipendier. Två veckors kurs i engelska, franska, tyska och spanska. Kurserna hålls i Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland och USA.
• Nordisk Journalistcenter. För deltagande i NJC:s huvudkurs i danska Århus kan medlemmar i SJF få stipendium som täcker kursavgiften.
• Vidareutbildningsstipendier. För utbildning/förkovran i journalistyrket. Maximalt stipendiebelopp är 65 000 kronor.
• Rekreationsstipendier. Vistelse på LO:s och TCO:s semesteranläggningar i Riva del Sole och La Serra i Italien.
• Kreativitetsstipendier. Två veckors vistelse i Ariane Wahlgrens författarhus i centrala Aten.
• Fojo-stipendier. Frilansar och arbetslösa kan få stipendium för att delta i Fojo-kurser.
• Agneta Lindblom Hulthéns stipendium. För studier om arbetsrätt respektive yttrandefrihet i europeiskt perspektiv. Totalt stipendiebelopp 100 000 kronor.

Journalistfonden
www.journalistfonden.se
Stiftelsen Journalistfonden för vidareutbildning delar varje år ut ett stort antal stipendier för att underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig. Utbildningen kan antingen ske via kurser som fonden genomför eller enligt personlig studieplan. För att du ska vara behörig att söka krävs att du har arbetat som journalist – anställd eller frilans – i minst fyra år.
• Stipendier för journalister som bevakar utvecklingsländer. European Journalism Centre (EJC) med bas i Maastricht, Nederländerna, har ett omfattande stipendieprogram för journalister som bevakar utvecklingsländer och som vill utveckla sitt sätt att berätta. Stipendiesummor på 8 000–20 000 euro. Deadline för nästa ansökan är 23 juli 2014. Läs mer och ansök via journalismgrants.org.

Publicistklubben
www.publicistklubben.se/kontakta-oss/stipendier/lista-over-stipendier/
Varje år delar Publicistklubben ut ett stort antal stipendier som klubbens medlemmar kan söka. För att bli medlem krävs det att du är publicistiskt verksam eller studerande på vissa journalistutbildningar. Stipendierna är till för studier i journalistik, språk eller andra ämnen som du har nytta av i din yrkesroll. Du behöver i ansökan inte ange vilket stipendium du söker. Beslut om vilka som ska få stipendier fattas av den så kallade Hiertanämnden, förutom Olle Engkvist-priset.
• Lars Johan Hiertas stipendium för studier i utlandet.
• Sveriges Radios och Gränna Tidnings stipendier för studier eller utredning som ger vidgade yrkeskunskaper.
• Helgens Nyheters stipendier för studier i Sverige eller utomlands.
• Brita och Sven Åhmans stipendiefond för vidgade kunskaper om utvecklingen i dagens samhälle, med företräde för västsvenska journalister.
• Gustaf Stridsbergs minnesstipendium för studier i utlandet eller för att företa för yrket viktiga utredningar.
• Karin och Arthur Elgstrands Idunfond till journalist i veckopress eller annan periodisk press, verksam inom något av områdena konst, kultur, medicin, ekonomi, näringsliv och sociala frågor.
• CEF Lindensteins stipendium för yrkesstudier.
• 80-Årsfonden åt unga journalister för tidningsstudier i utlandet.
• Tidningen Expressens stipendium för yrkesstudier vid utländska tidningar eller utländska journalisthögskolor.
• De kvinnliga journalisternas stipendium till kvinnliga journalister för studier i utlandet.
• Alfhild Bernschölds Fond till journalister verksamma på de dagliga morgon- och kvällstidningarna i Stockholm.
• Publicistklubbens stipendiekonto för medlemmar i Publicistklubben.
• Torsten Ehrenmarks Minnesstipendium till yngre journalister som i England eller Frankrike vill förkovra sig i yrket.
• Stiftelsen Allmänna Understödsfonden för tillfälliga understöd åt behövande och förtjänta publicister och deras anhöriga.
• Otto och Anna Elgh-Lundbergs stipendier för studieresor i utlandet, i första hand för teater- och lyrikrecensenter.
• Chefredaktör Axel Johanssons fond till manlig journalist – under 40 år, inte fotograf eller sportjournalist – för att öka kunskapen helst genom resa i Europa.
• Sven Östes minnesfond till journalist som vill främja en kunnig, kritisk och självständig utrikesjournalistik.
• Pressetiska fonden för journalist som vill studera pressetiska frågor.
• Vivanne Andréns minne till medicinjournalist för fördjupning.
• Sigge Strömbergs fond, företrädesvis för studier i USA och särskilt ämnen med svensk-amerikansk anknytning.
• Sven O Anderssons minnesfond för studier av utrikes- och säkerhetspolitik.
• GH von Kochs Fond för att studera sociala lagstiftningsfrågor och annat socialt reformarbete i Sverige eller utomlands.
• Lars Lagerstedts minnesfond för medieforskning, främst inom svensk presshistoria.
• Fonden för journalistik i ett mångkulturellt samhälle, för att skaffa sig kunskaper om invandrares och minoriteters villkor i Sverige.
• Wilhelm Ericsons stipendiefond till studieresa.
• Åhlén & Åkerlunds Fond till resestipendium eller annat ändamål.
• Erik Åkerlunds 50-årsfond som resestipendium till publicist anställd i veckopress.
• Henning Haglinds stipendiefond företrädesvis till sportjournalist.
• Johan Wickströms ochg Kristina Swahns minnesfond för vidareutbildning i utlandet.
• Stiftelsen Axel Johanssons minne till manliga journalister som vill studera andra länders samhällsförhållanden eller göra studiebesök på utländsk tidningsredaktion.
• Elbranschens journaliststipendium, 50 000 kronor, för studier av elenergins roll i ett hållbart samhälle ur miljö-, klimat- eller ekonomiskt perspektiv.

Följande stipendier får sökas utan krav på medlemskap i Publicistklubben:
• Olle Engkvist-priset från Stockholms Byggnadsförening till publicister som vill vidareutbilda sig i Sverige eller utomlands.
• Sida-stipendier i utvecklingsfrågor för studier i områden som berör svenskt utvecklingsarbete eller de stora globala framtidsfrågorna.

Svenska Fotografers Förbund
sfoto.se
SFF delar årligen ut flera rese-, arbets- och utbildningsstipendier. Dessutom delar förbundets fotoförfattarsektion ut stipendier för gratis boende i Ateninstitutets gästhem i grekiska Kavalla. I stipendierna ingår viss ersättning för resa och uppehälle.

Författarfonden
www.svff.se
Sveriges författarfond delar varje år ut stipendier som utgår ur den statliga ersättningen för böcker som lånas på bibliotek. För att kunna söka fondens stipendier måste du ha skrivit minst en bok eller, om du är fotograf eller och illustratör, medverkat med flera bilder i en bok.
Fonden ger bland annat:
• Arbetsstipendier till författare, översättare, tecknare eller fotografer.
• 
Tillfälliga bidrag till upphovsmän som råkat i tillfälligt ekonomiskt nödläge. Sveriges författarfond fördelar också vissa statliga stipendier och bidrag till författare, översättare och kulturjournalister.
Ett- och tvååriga bidrag.
Bidrag för resor och internationella utbyten.
Bidrag för provöversättning av svensk litteratur och dramatik till andra språk.

Sveriges Författarförbund
forfattarforbundet.se
Förbundet delar ut och förmedlar varje år stipendier för sammanlagt tio miljoner kronor plus olika typer av kreativitets- och vistelsestipendier, till exempel i Paris, Rom, Wien, Aten, Sigtuna, på Artur Lundkvistgården i norra Skåne, Runmarö i Stockholms skärgård och Henning Mankells hus i Härjedalen. I en del stipendier ingår bidrag för bland annat resor.

Ytterligare stipendier:
• Föreningen Grävande journalister. 3 000 kronor för att kunna delta på Grävseminariet.
fgj.se
• Nordiska Rådets stipendier till journalister som vill skaffa sig kunskaper om de nordiska länderna och om nordiskt samarbete.
norden.org
• Nordiska Afrikainstitutets studiestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Norden samt för journalister och läromedelsförfattare.
nai.uu.se
• Unescos Aschbergfond delar ut stöd till utövare inom bland annat bildkonst, litteratur och media.
unesco.org/culture/aschberg
• Södra Journalistföreningen delar årligen ut flera stipendier, bland annat studie- och rekreationsstipendier. För att kunna få ett stipendium ska du vara medlem i föreningen.
sodrajournalistforeningen.se
• Sveriges Vänsterpressförenings medlemmar kan söka stipendium för studieresor utomlands.
vansterpress.se
• Pressfotografernas klubbs festivalstipendium. 5 000 kronor för att få resa till valfri fotofestival.
pfk.se
• Poppius Journalistskolas mångfaldsstipendium, ges till elev med utländsk bakgrund. Stipendiet är en gratis grundkurs i journalistik.
poppius.se
• Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, har ett stipendium på 30 000 kronor för journalister som vill fördjupa sig i forskningsprojekt inom områdena arbete och familj, organisation och ledarskap, hälsa och omsorg.
fas.se
• Hasselbladsstiftelsen delar ut flera stipendier till fotografer, bland annat ett ettårigt stipendium för fotografisk vidareutbildning i England, ett fem månaders stipendium för vistelse vid ett multikulturellt konstnärscentrum i New York, stipendier för vistelse i Frankrike och Italien samt ett särskilt stipendium i naturfotografi.
hasselbladfoundation.org
• Scanpix stipendium på 30 000 kronor delas ut till nordiska fotografer som ännu inte fyllt 30 år och som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra ett påbörjat fotografiskt projekt.
japanstiftelsen.se
• Resestipendier för studier av japanskt samhällsliv.
scanpix.se
• Svenska Sportjournalistförbundet delar ut flera stipendier, bland annat ett utbildningsstipendium på 40 000 kronor.
sportjournalisterna.se
• Ishockeyjournalisternas kamratförening delar varje år ut ett resestipendium på 10 000 kronor till en medlem i föreningen.
swehockey.se
• Stiftelsen Affärsvärldens stipendium delas bland annat ut till ekonomi- eller arbetsmarknadsjournalister för vidareutbildning eller bokprojekt. Stipendiebeloppen brukar ligga på mellan 25 000 och 100 000 kronor.
affarsvarlden.se/stiftelsen
• Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond delar varje år ut ett tiotal stipendier för kortare tids arbetsvistelser på Villa San Michele på Capri för konstnärligt/litterärt arbete.
villasanmichele.eu/sv/ansokan
• Bildleverantörernas förening delar ut stipendium till fotografer för bland annat stöd till eget fotoprojekt, studieresa och utbildning.
blf.se
• Stiftelsen Sydsvenska Dagbladets hundra.rsfond. Stipendium till studerande vid universitetet i Lund som utbildar sig till journalist.
lu.se
• Europaparlamentets resestipendier till yrkesverksamma journalister som vill besöka parlamentet och dess sessioner i Strasbourg.
europaparlamentet.se
• Elis Wallbergs Stipendiefond ger framför allt stipendier till kristna ungdomar som önskar utbilda eller vidareutbilda sig inom medieområdet.
arne@jacobsson.se
• Lars Salvius-föreningen delar årligen ut stipendier till författare, översättare och utgivare vilkas verk kopierats och använts inom högskolor och universitet.
bonuspresskopia.se
• Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds författarstipendium kan sökas av den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit fotokopierat i Sverige eller Norge.
slff.se