Föreningar och organisationer

SJFs hus

Svenska Journalistförbundets hus i Stockholm.

 

Som frilans är du ofta ensam. För att få stöd, hjälp och tips finns det både fackförbund, organisationer och föreningar att vara med i.

En del kanske valt frilanslivet för att slippa att vara en liten kugge på en stor arbetsplats. Att kunna lägga upp arbetstiden som man vill och inte ha en jobbig chef är ovärderligt för många.
Men ensam är inte stark. Det finns stunder då du som frilans kan behöva stöd och hjälp. Eller bara känna att du är en del ett kollektiv eller en grupp av likasinnade. Det finns många organisationer du som frilans i mediebranschen kan vara med i. Här är några:

Svenska Journalistförbundet
Svenska Journalistförbundet grundades 1901 och är ett av världens äldsta journalistförbund. SJF är både ett fackförbund och ett yrkesförbund. Det betyder att förbundet både driver fackliga frågor som avtal och arbetsmiljö och yrkesfrågor som kan handla om alltifrån pressetik till yttrandefrihet.
Den största delen av förbundets medlemmar är fast anställd. Andelen frilansmedlemmar har ökat under de senaste åren. 15 procent av förbundets aktiva medlemmar är i dag frilansar. Medlemskapet ger rätt till stöd och rådgivning i fackliga frågor. Det ingår också två försäkringar, en vid olycksfall och en inkomstbortfallsförsäkring vid arbetslöshet. Förbundet ger ut tidningen Journalisten som ingår i medlemskapet. SJF ordnar kurser och delar ut stipendier. Medlemmar får också förmånliga priser på olika försäkringar. Alla medlemmar får ett presskort, som också gäller som legitimation. I den nätbaserade Frilanskatalogen kan frilansmedlemmar marknadsföra sig mot potentiella uppdragsgivare.
sjf.se

Journalistförbundets servicebolag
Frilansmedlemmar i Journalistförbundet blir också automatiskt medlemmar i Servicebolaget. Avgiften till Servicebolaget är avdragsgill till skillnad från medlemsavgiften till förbundet. Servicebolaget inriktar sig på frilansarnas frågor som företagare. Det ordnar kurser i bland annat säljteknik, hur man bygger sin egen hemsida och skattekurser inför deklarationen. Bolaget ordnar rabatter på bland annat företagshälsovård och en speciell företagarförsäkring för frilansar.
sjf.se/servicebolaget

Frilans Riks
Frilans Riks är ett av 23 distrikt i Journalistförbundet. Som frilansmedlem är du med både i Frilans Riks och någon av de frilansklubbar som är organiserade i nivån under Frilans Riks. Den största klubben är Mälardalen med över 1 000 medlemmar, vilket betyder att ungefär 60 procent av alla frilansar i SJF är med där. En del av medlemsavgiften går till Frilans Riks och den frilansklubb du är med i. En viktig del av Frilans Riks verksamhet är att påverka Journalistförbundet centralt för att förbättra frilansarnas villkor.
Frilans Riks ger ut nättidningen Frilansjournalisten, som du hittar på frilansjournalisten.se. På sajten finns en bra genomgång för den som är ny i förbundet och vill veta mer, ”Facket for dummies”.
sjf.se/frilansriks

DIK – det kreativa facket
DIK organiserar personer som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation. Medlemmar finns på många olika arbetsplatser, de arbetar bland annat på kommunikationsavdelningar och byråer, på bibliotek och i arkiv, på museer eller inom kulturadministration och turism. De kan också arbeta med språk, vara tolkar eller logopeder.
DIK har cirka 22 000 medlemmar runt om i Sverige. Den som är medlem får bland annat facklig rådgivning och stöd, karriärservice och tillgång till mentorsprogram, förmånliga medlemslån och försäkringar.
dik.se

Föreningen Media
Media är en intresseorganisation för egenföretagare i mediebranschen, ett alternativ till Journalistförbundets servicebolag. Som medlem kan du få olika former av rådgivning. Föreningen ordnar också kurser och medlemsaktiviteter. Medlemmar erbjuds en förmånlig företagsförsäkring som kan kompletteras med tillägg för bland annat kamerautrustning och sjukdom. I medlemskapet ingår rabatter på prenumerationer, kontorsmaterial och avgifter för artikeldatabaser. Föreningen ger ut ett godkänt presskort. Det krävs minst ett års dokumenterat arbete som journalist för att få kortet. Dessutom måste du ha varit medlem i minst sex månader för att ansöka om presskortet.
foreningenmedia.se

Unionen Egenföretagare
Fackförbundet Unionen har en speciell sektion för egenföretagare, där frilansar kan vara med. Förbundet ger omfattande rådgivning i företagarfrågor. Via en så kallad karriärcoach kan du få individuell hjälp. Medlemskapet ger rabatter på varor, tjänster, försäkringar och utbildning.
Via Unionen kan du söka vissa stipendier. Tidningarna Kollega och Driva Eget ingår i medlemsavgiften. Har du journalistiska arbetsuppgifter kan du få presskort.
unionen.se

Sveriges Fotografers Förbund, SFF
Nordens största organisation för professionella fotografer. Här samsas alltifrån pressfotografer till bröllopsfotografer och konstfotografer. SFF är inget fackförbund, men tecknar kollektivavtal som reglerar ersättningar och upphovsrätt vid utställningar, bibliotek och annat. Förbundet är en starkt drivande lobbyorganisation när det gäller upphovsrätt.
SFF omfattande rådgivning i en rad frågor. I medlemsavgiften ingår också fri support för digital bildbehandling. SFF ordnar kurser och delar ut stipendier. SFF ger ut tidningen Fotografisk Tidskrift, som ingår i medlemsavgiften, sex gånger om året. Som medlem kan du ansöka om presskort eller yrkesfotografkortet.
Kravet för presskort är att du jobbar som journalistisk fotograf till minst 75 procent. Dessutom måste du ha varit fotograf i tre år. Inkassoservice och rabatt på försäkringar och fotomaterial är andra medlemsförmåner.
sfoto.se

Pressfotografernas Klubb, PFK
I första hand till för fotografer och bildjournalister som jobbar för tryckta medier eller tv. PFK bildades 1930 och huvudsyftet är att tillvarata pressfotografernas och bildens intresse. Ordnar kurser och har egna stipendier att söka. PFK driver Galleri Kontrast Stockholm och arrangerar årligen tävlingen Årets Bild. Som ny medlem har du möjlighet att få en erfaren fotograf som mentor. Utfärdar godkänd presslegitimation.
pfk.se

SFÖ, Sveriges Facköversättare
Det är landets största organisation för översättare, bildades 1990. Jobbar för att förbättra översättarnas villkor och ersättning. Som medlem är du med i den stora databas där kunder kan söka översättare med olika språkkunskaper och specialiteter. Rådgivning, rabatter på böcker och datorprogram är några förmåner. Medlemmarna får också tidningen Facköversättaren som kommer med sex nummer per år. Som medlem kan du få en mentor. Föreningen ordnar kurser och konferenser.
sfoe.se

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF
Om du skriver läromedel alla ämnen, för alla målgrupper från förskola till högskola och universitet är det här ett tänkbart förbund. SLFF förhandlar om ramavtal och andra avtal med förlag och organisationer. Är också ansvarig för avtalslicensen för kopiering för undervisningsändamål.
Hos SLFF kan du ansöka om författarstipendium. Du kan även ansöka om forskningsbidrag för forskning med inriktning mot läromedel i olika former. I medlemskapet ingår tidskriften Manus, som kommer ut fyra gånger per år. Som medlem kan du bland annat få individuell rådgivning av förbundets och delta i olika kurser.
slff.se

Svenska Tecknare
Det här är organisationen för illustratörer och grafiska formgivare. Medlemmar får hjälp och rådgivning om alltifrån arvodesfrågor till avtal. Nästan alla medlemmar är frilansar. Föreningen ordnar en rad olika kurser, både yrkeskurser och sådana som handlar om företagarrollen. ST arbetar för att få centrala avtal. I dag har Svenska Tecknare avtal med Svenska Förläggareföreningen, SVT och Utbildningsradion.
Medlemmar får annonsera gratis på förbundets hemsida om sina utställningar. I medlemskapet ingår bland annat tidningen Tecknaren, rabatt på medlemskap i Illustratörcentrum och rabatter både på kontorsmaterial och konstnärsmaterial.
svenskatecknare.se

Sveriges Författarförbund, SFF
Redan 1893 bildades SFF som organiserar författare och litterära översättare. Medlemmar får juridisk rådgivning om alltifrån agentavtal till mer privata frågor som familjerätt. Varje år hålls kostnadsfria deklarationskurser.
Förbundet har många olika stipendier att söka. Dels handlar det om rena pengar, dels om vistelser i olika författarhus både i Sverige och utomlands. Förbundet hyr också ut skrivarstugor i Stockholms skärgård. Som medlem kan du bo billigt på ett antal gästhem för författare runt om i Europa. Tidningen Författaren, som kommer ut med sex nummer per år, får du också. Gratis inträde på Bokmässan i Göteborg är en annan förmån.
SFF, som har runt 2 700 medlemmar, är indelat i fyra sektioner; den skönlitterära, BUS – Barn- och ungdomslitteratur, översättare och Minerva för fackförfattare.
forfattarforbundet.se

Publicistklubben
Bildad 1874. Här kan alla som i någon form håller på med publicistiskt verksamhet bli medlemmar. Ordnar debatter och driver frågor om bland annat yttrandefrihet och pressetik. Har i Hiertanämnden en mycket välfylld stipendiekassa. Varje år delas stipendier för närmare 1,5 miljoner kronor ut och det prestigefulla priset ”Guldpennan”.
PK har sektioner i olika delar av Sverige och har totalt närmare 5 000 medlemmar.
publicistklubben.se

Grävande Journalister
Den svenska varianten av IRE, Investigative Reporters and Editors, har över 25 år på nacken. Föreningen, som har runt 1 000 medlemmar, ordnar årligen ett flera dagar långt grävseminarium med mängder av föreläsningar och workshops. Grävarna ger ut tidskriften Scoop och håller olika kurser i undersökande journalistik.
fgj.se

Svenska Sportjournalistförbundet
Här är en majoritet av landets sportjournalister med. Förbundet delar ut stipendier och arbetar med frågor som ackrediteringar inför stora mästerskap. Den största medlemsaktiviteten sker ute i de regionala klubbarna, där Sportjournalisters klubb i Stockholm är den största.
sportjournalisterna.se

Översättarcentrum
På föreningens hemsida kan förlag och andra hitta översättare. Förutom att marknadsföra sina medlemmar ger de ut tidskriften Med andra ord och ordnar seminarier. Rabatt på medlemsavgiften för dem som också är med i Författarförbundet.
oversattarcentrum.se

Miljöjournalisternas Förening
Föreningen har funnits i drygt 20 år. Över 100 medlemmar jobbar för att främja god miljöjournalistik och stärka miljöfrågorna i samhällsdebatten. Föreningen delar ut priset ”Årets miljöjournalist” och ordnar debatter och fester.
miljojournalisterna.se

Kriminaljournalisternas Klubb
Klubben vill höja kriminaljournalisternas status. För det anordnas seminarier, kurser och föreläsningar. KJK har knappt 100 medlemmar och är öppen för journalister som helt eller delvis jobbar med kriminaljournalistik.
200 kronor om året är medlemsavgiften och ger tillträde till krimlistan, en e-postlista för debatt och tips och råd i ämnet.
krim.se

Motorjournalisternas Klubb
Motorjournalisternas Klubb, som startades 1950, är öppen för alla yrkesverksamma motorjournalister. Har satsat hårt på en nätsajt där medlemmarna kan få hjälp och tips i rollen som motorjournalister. Ger även ut speciella presskort.
motorjournalisterna.se

Illustratörcentrum
I huvudsak en marknadsföringsorganisation för sina 1 400 medlemmar som i första hand är illustratörer och grafiska formgivare. Uppdragsgivare som letar illustratörer kan söka på Illustratörscentrums hemsida. Medlemmar i Svenska Tecknare har rabatt.
illustratorcentrum.se

Riksdagsjournalisternas förening
En av de mest exklusiva journalistföreningarna. Till för de journalister som på plats regelbundet bevakar riksdagen.
riksdagen.se

Föreningen Skogs- och Lantbruksjournalister, FSLJ
Här kan skribenter och fotografer som bevakar allt ifrån industriellt skogsbruk till trädgårdstips för villaägare vara medlemmar. Ordnar studieresor, träffar och delar ut stipendier. Varje år utses ”Årets lantbruksartikel” och ”Årets lantbruksbild”.
fslj.se

Förlagsklubben
En klubb för både fast anställda och frilansar inom förlagsvärlden. Ordnar kurser, möten och delar ut Redaktörspriset.
forlagsklubben.se

Golfjournalisterna
Ordnar inte bara studieresor och seminarier för sina medlemmar. En viktig del är att utse ”Årets golfklubb” och även ordna golftävlingar.
golfjournalisterna.se

Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik
För att få vara med här ska du rekommenderas av en medlem. Därefter måste styrelsen godkänna medlemskapet. Föreningen vill föra en diskussion om vetenskapsjournalistik och forskning. Via internationella motsvarigheter kan du söka stipendier till olika seminarier runt om i världen.
vetenskapsjournalistik.org

Sällskapet svenska medicinjournalister
Är till för journalister som i huvudsak bevakar medicinjournalistik. De som har kommersiella band till läkemedelsföretag får inte vara medlemmar.
emomilol.se/ssm

Sveriges Turistjournalister, SJT
Föreningens huvudsyfte är att skapa kontakter mellan journalister, företag, institutioner och organisationer inom rese- och turistbranschen.
turistjournalist.org

Svenska Pen
Bildades 1922 och är en fristående del av internationella PEN. Verkar för internationellt samarbete i frågor som yttrandefrihet och stödjer hotade kolleger i världen. För att bli en av de 600 medlemmarna måste du rekommenderas av två medlemmar och sedan godkännas av styrelsen. Pen har medlemmar som är författare, journalister, förläggare och översättare.
svenskapen.se

Journalistföreningen Barents press
En förening för journalister i Norge, Finland, Sverige och Ryssland som på något sätt bevakar området runt Barents hav och Murmansk. Ordnar seminarier och resor.
barentspress.org

Scandinavian News Design Society, SNDS
En internationell organisation med en skandinavisk avdelning. En stor del i verksamheten är ett årligt seminarium där en rad priser delas ut till årets bästa tidningsdesign.
snds.org

Ishockeyjournalisternas kamratförening
För 200 kronor i medlemsavgift får man möjlighet att få något av föreningens stipendier. Årets pressvärd, är en av de många priser som föreningen delar ut.  Föreningen har ordnat kraftigt rabatterade priser på hotellövernattningar i Karlstad, Jönköping, Örnsköldsvik och andra orter där det spelas elitishockey.
hockeyjournalisterna.se

Läs mer om organisationer i Frilanshandboken.