Ulf Nilsson: Se över socialförsäkringarna

Nilsson_Ulf_okI dag, när allt fler människor har oregelbundna villkor, är det hög tid att se över socialförsäkringssystemen, skriver Ulf Nilsson (FP) som är vice ordförande i riksdagens kulturutskott i ett inlägg i debattserien ”Frilans 2020”.

En självklar förutsättning för ett rikt kulturliv är att kulturskapare får en rimlig ersättning för sitt arbete och att deras tjänster faktiskt efterfrågas. Folkpartiet menar att vi behöver höja ambitionen för hela kultursektorn och fortsätta den budgetförstärkning av kulturbudgeten som Alliansregeringen inlett.
Inom hela kultursektorn arbetar ett stort antal människor utan fast anställning. Det handlar om bildkonstnärer, musiker, författare och journalister. Många är egna företagare och några få kan tjäna riktigt mycket pengar, men de allra flesta har blygsamma inkomster. En hel del kommer inte ens upp i en heltidslön utan får leta efter andra deltidsjobb.
Frilansande journalister har mycket gemensamt med andra kulturskapare, men det finns också stora olikheter. Visserligen innebär 15 procent frilansande journalister en stor andel av en yrkeskår, men till exempel bildkonstnärer är i stort sett alla just frilansande och egenföretagare.
Journalistförbundet förhandlar nu med arbetsgivarna om en uppdatering av frilansavtalen. Johan Norling, ordförande i Journalistförbundet, skriver att han hoppas på att komma fram till en rekommenderad nivå som grund för framtida frilansavtal (2.6 ”Frilans 2020”).
Med tanke på frilansarnas viktiga roll i media hoppas jag självklart att förhandlingarna om frilansarvodet leder till ett positivt resultat. Vad vi som politiker däremot särskilt kan och bör göra konkret är att se över villkoren i socialförsäkringssystemen.
Sjukförsäkring, föräldraförsäkring och A-kassa är i princip uppbyggda för människor i industrisamhället med fast anställning och regelbunden inkomst. I dag, när allt fler människor har oregelbundna villkor, är det hög tid att se över systemen. En möjlighet är att införa så kallad historisk SGI, där genomsnittsinkomsten ett år tillbaka ligger till grund för ersättning. Vi måste också se över möjligheterna att som arbetslös frilansare kunna jobba med annat utan att bli av med arbetslöshetsersättningen. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som ska lägga förslag 2015, har bland annat uppdrag att särskilt se över reglerna för människor med oregelbundna inkomster. Folkpartiet kommer där att driva frågan om tryggare socialförsäkringar för frilansare och kulturskapare.
Nyhetsmedia och inte minst tidningar, på papper eller på webben, är omistliga. Granskande och undersökande journalistik bidrar till demokratin liksom en närvarande lokaljournalistik. Folkpartiet vill så snart som möjligt genomföra ett antal förändringar för att stärka media. Bättre villkor för media innebär också bättre villkor för journalisterna.
Det är dags att avskaffa reklamskatten, som ger liten inkomst till staten men drabbar tidningar hårt. I EU måste vi få igenom att digitalmoms ska kunna sänkas till papperstidningarnas momsnivå. Det är också dags att genomföra huvuddragen i utredningsförslagen om ett rättvist teknikneutralt presstöd.
När medielandskapet förändras, finns en risk att undersökande journalistik trängs undan. Därför bör privata, kommersiella media kunna få stöd för till exempel grävande journalistik. En möjlighet kan vara en fristående fond eller stiftelse med resurser att ge journalister stipendier för fördjupande och grävande arbete under en längre period.
Att vara frilansare och egenföretagare i medievärlden kommer säkert alltid att innebära en viss otrygghet. Men villkoren kan bli bättre med en politik som skapar goda förutsättningar för media och som förbättrar de sociala trygghetssystemen.
Ulf Nilsson, riksdagsledamot (FP)
Vice ordförande i riksdagens kulturutskott

Tidigare inlägg:
Karin Linder: Annan modell behövs
Jonas Nordling: Arvodena måste höjas
Ola Sigvardsson: Frilansaren har stort etiskt ansvar