Fortsatt manlig dominans i media

Maria Edström Göteborgs universitet

Mäns röster och åsikter fortsätter att dominera i svensk och internationell nyhetsmedia.
– Men det finns goda exempel på motsatsen. Medierna i Umeå är ett sådant, säger Maria Edström (bilden), som är lektor vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Sedan 1995 har studien Global Media Monitoring Project (GMMP) rullat över världen. Var femte år kontrolleras innehållet i utvalda nyhetsmedier under en dag. Premiäråret deltog 71 länder.
– Då var det enbart 17 procent av de som intervjuades eller som framträdde i nyheterna kvinnor, säger Maria Edström.
Andra gången studien gjordes, år 2000, hade andelen kvinnor ökat till 18 procent och tredje gången till 21 procent.
2015 var andelen kvinnor i nyhetsmedierna 24 procent och antalet deltagande länder 114.
Sverige gick med i undersökningen i samband med millenniumskiftet.
– Sedan dess andelen kvinnor i svenska nyheter legat på ungefär samma nivå, omkring 30 procent. Samtidigt fortsätter andelen att öka i många andra länder. Enligt GMMP 2015 är det i dag en större andel kvinnor i nyheterna i exempelvis USA, Pakistan och Rumänien än i Sverige.
Undersökningen – som enbart omfattar nyhetsmedier – visar också:
• Inte inom något bevakningsområde, med undantag för mode, är det övervikt av kvinnor eller jämställt mellan könen när det gäller vem som kommer till tals.
• Flest kvinnor finns det inom området vetenskap och hälsa.
• Åtta av tio yrkesföreträdare inom politik och ekonomi/företag är män i det globala nyhetsflödet.
• Fyra av fem experter som uttalar sig är män, både i Sverige och globalt.
• 
Kvinnor är extra osynliga i rapporteringen från konfliktområden. Bara i 13 procent nyheterna från dessa regioner uttalar sig kvinnor.
• 
Svenska radioredaktioner är dock betydligt bättre på att låta kvinnor komma till tals än sina internationella motsvarigheter. Radion är också den svenska medietyp som har högst andel kvinnor i nyheterna med 37 procent.
Varför gör ni undersökningen?
– Nyheter är dagordningssättande för politik och annat som är avgörande för oss. Därför är det viktigt att granska just nyheterna, säger Maria Edström.
– 
När nyhetsmedier återkommande undervärderar kvinnors åsikter, tankar och handlingar, riskerar de att bli en tillbakahållande kraft som inte främjar en demokratisk, hållbar och rättvis samhällsutveckling. Jag tror dessutom att redaktionerna själva har mycket att vinna, publicistiskt såväl som kommersiellt, på att göra nyheter med, om och för både kvinnor och män.
Under de senaste 20–30 åren har andelen kvinnliga journalister ökat markant, inte minst i Sverige. Har det inte påverkat innehållet?
– I dag har kvinnliga och manliga journalister i stor utsträckning samma syn på vad som är en bra nyhet. Man har samma bakgrund, utbildning och tänker i ungefär samma banor. Ett bra exempel är arbetsskador. När sådana ska skildras tänker vi ofta på en man på en byggarbetsplats, mer sällan på en kvinna i kassan på Ica,
Finns det några geografiska eller andra skillnader i Sverige?
– O, ja. För 20 år sedan var det svårt att hitta goda exempel. I dag är det mycket större skillnader mellan redaktionerna. Det finns de som har satt upp strategier och rutiner för att få en bättre könsbalans i sina nyheter. Där är det ofta inget problem.
– Västerbotten är exempel på ett geografiskt område där radio, tv och tidningar ofta har 50 procent kvinnor och 50 procent män i sina nyheter. Men inte av en tillfällighet, utan genom ett strategiskt och målmedvetet arbete.
Läs mer: www.pppension.se

Fakta/undersökningen
• I den internationella delen av GMMP analyserades drygt 2,3 miljoner artiklar som publicerats på nätet av olika engelskspråkiga medier under perioden oktober 2014 till april 2015.
• Särskild programvara analyserade vilka ämnen artiklarna handlade om, hur ofta män och kvinnor nämndes och syntes på bilder kopplade till texterna.

• I Sverige räknades vad elva dagstidningar, sex tv­-sändningar, fem radiosändningar, fyra webbtidningar samt tre twitter-flöden publicerade under en dag. Det svenska materialet utgör alltså bara en mycket liten del av den stora globala undersökningen.
• 
I den svenska undersökningen ingick bland annat Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs­Posten, Metro, Nerikes Allehanda, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Upsala Nya Tidning, Västerbottens­Kuriren samt delar av SVT, TV4 och SR.