Frilansdag i Malmö

Frilans-em i Malmö_2016

Välkommen till Malmö och en frilanseftermiddag med Frilanshandboken!
På programmet: Hur du arbetar som frilans, vad du bör tänka på, vad redaktören vill, vilka rättigheter du har och vilka försäkringar och pensioner som är nödvändiga.